Námskeið framundan

Um skipulag, hlutverk og meginverkefni ASÍ

Námskeiðið er fjarnám.

Æðsta val í málefnum ASÍ er hjá þingi sambandsins sem haldið er annað hvert ár og helstu áherslur í stefnu og starfsemi mótaðar. Á þinginu er kosið til forystu sambandsins, þ.e. forseti, varaforseti og miðstjórn, sem fer með málefni sambandsins milli þinga. 

Á þessu ör-námskeiði verður fjallað um hlutverk og valdheimildir sambandsþingsins, formannafunda, miðstjórnar og annarra stjórnenda og skrifstofu ASÍ.

Næst: 28/09/2023

Uppsagnir og uppsagnarfrestur

Vefnámskeið

Námskeiðið er vefnám sem hægt er að taka hvenær sem hentar.

Á námskeiðinu er farið í form uppsagna. Hvenær má segja upp og hvenær ekki. Ritun uppsagnar bréfs og afhending ásamt lengd uppsagnarfrest samkvæmt kjarasamningum.

Skráningu lýkur 30. september.

Næst: 01/10/2023

Að takast á við erfiða einstaklinga

Staðnámskeið

Erfiðir einstaklingar kosta mikla orku og tíma. Við ergjum okkur á hegðun þeirra og upplifum okkur hjálparvana því það er erfitt að taka á þeim. 

Í fyrirlestrinum, sem einnig eru umræður verður farið yfir hvernig hægt er að takast á við erfiða einstaklinga og krefjandi samskipti.

Næst: 03/10/2023

Vinnuslys; réttindi og skyldur starfsfólks og atvinnurekenda

Fjarnámskeið

Vinnuslys geta haft víðtæk áhrif á fólk og leiða oft á tíðum til tímabundinnar eða langtíma óvinnufærni.

Næst: 12/10/2023

Alþjóðavinnumálastofnunin og þær alþjóðareglur sem stofnunin gerir

Fjarnámskeið

Ísland er aðili að Alþjóðavinnumálastofnuninni, en þar eru samþykktar alþjóðlegar reglur sem varða m.a. réttindi og skyldur á vinnumarkaði, aðbúnað og hollustuhætti. En til að þær samþykktir ILO skuldbindi einstaka aðildarríki að þjóðarrétti þurfa þau að staðfesta samþykktirnar og til að þær öðlist gildi í hverju landi þarf að innleiða þær í viðkomandi landi.

Næst: 19/10/2023

Sjálfsefling-Fjarkennsla

Fjarnámskeið

Námskeiðið er hluti af gildandi námsskrá í styttri útgáfu í fjarkennslu á vefnum.

Á námskeiðinu er farið í helstu þætti í umhverfi okkar sem hefur áhrif á sjálfstraust okkar og hvernig það hefur áhrif á samskipti á milli fólks. Einnig er skoðað hvernig við getum eflt sjálfstraust okkar og eflt í daglegu lífi. 

Kennsla fer fram í gegnum Zoom í fjarkennslu. 

Skráningu lýkur 16. október kl. 12:00. 

Næst: 19/10/2023

Leið að fjölmenningarlegu samfélagi

Staðnámskeið

Fjöldi og samsetning íbúa á Íslandi hefur gjörbreyst á undanförnum árum. Þessi breyting hefur skapað bæði ný tækifæri fyrir íslenska hagkerfið, en á sama tíma oft vandamál eða leitt til ágreinings.

Næst: 25/10/2023

Vinnustaðafundir

Vefnámskeið

Námskeiðið er ætlað trúnaðarmönnum stéttarfélaga og er til fræðslu um skipulag og framkvæmd vinnustaðafunda.

Námskeiðið er gjaldfrítt.

Skráning stendur til 31. október 2023.

Næst: 01/11/2023

Vinnueftirlit-vinnuvernd

Vefnámskeið

Námskeiðið er hluti af gildandi námsskrá í rafrænni útgáfu á námsvefnum. Lögð er áhersla á lög um nr. 46 frá 1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Hvaða skyldur leggja þau á atvinnurekendur. Farið er kosningu öryggistrúnaðarmanna, öryggisvarða og öryggisnefnda og hlutverk þeirra á vinnustað. 

Kennsla fer fram rafrænt á námsvef Learncove á vef Félagsmálaskólans og hægt er að taka hvenær sem.

Skráningu lýkur 31. október.

Næst: 01/11/2023

Streita, álag og vellíðan í starfi

Staðnámskeið

Hagnýt vinnustofa þar sem fjallað er um ýmis verkfæri sem hjálpa okkur að stýra álagi, lækka streitu og auka vellíðan okkar í lífi og starfi.

Námskeiðið er í formi vinnustofu/umræðna og fræðslu.

Næst: 02/11/2023

Samskipti á vinnustað

Fjarnámskeið

Námskeiðið er hluti af gildandi námsskrá í styttri útgáfu í fjarkennslu á vefnum.

Lögð er megináhersla á mikilvægi góðra samskipta á vinnustað. Hvernig megi stuðla að góðum samskiptum og skoðaðir eru algengustu þættir sem valda samskiptaörðugleikum á vinnustað.

Kennsla fer fram í gegnum zoom í fjarkennslu.

Skráningu lýkur 16. nóvember kl. 12:00. 

Næst: 21/11/2023

Kjarasamningar við atvinnurekendur utan SA

Staðnámskeið

„Samkvæmt lögum eru kjarasamningar verkalýðsfélaganna skuldbindandi fyrir alla atvinnurekendur, óháð því hvort þeir eru aðilar að þeim í gegnum samtök atvinnurekenda eða ekki og óháð því hvort starfsmenn þeirra eru í verkalýðsfélagi eða ekki. Þetta á við um þau lágmarkskjör sem kjarasamningar tilgreina.

Á námskeiðinu verður fjallað um þá ferla og þær reglur sem gilda hér um.“  

Næst: 29/11/2023