Námskeið framundan

Um skipulag, hlutverk og meginverkefni ASÍ

Námskeiðið er fjarnám.

Æðsta val í málefnum ASÍ er hjá þingi sambandsins sem haldið er annað hvert ár og helstu áherslur í stefnu og starfsemi mótaðar. Á þinginu er kosið til forystu sambandsins, þ.e. forseti, varaforseti og miðstjórn, sem fer með málefni sambandsins milli þinga. 

Á þessu ör-námskeiði verður fjallað um hlutverk og valdheimildir sambandsþingsins, formannafunda, miðstjórnar og annarra stjórnenda og skrifstofu ASÍ.

Næst: 28/09/2023

Þjóðfélagið og vinnumarkaðurinn

Vefnámskeið

Fjallað er um muninn á samfélagi og þjóðfélagi, - þátttöku okkar og hvernig við getum haft áhrif. Fjallað er um lýðræði og mikilvægi þess að taka þátt til að hafa áhrif. 

Einnig er farið yfir uppbyggingu og helstu verkefni stéttarfélaga og hagsmunasamtaka þeirra. Farið í uppbyggingu vinnumarkaðarins og hverjir eru viðsemjendur; gildi og ferli við gerð kjarasamninga. 

Fjallað um íslenskan vinnumarkað í tölum og framtíðarþróun starfa og hvaða breytingar eru framundan.

Næst: 01/10/2023

Uppsagnir og uppsagnarfrestur

Vefnámskeið

Námskeiðið er vefnám sem hægt er að taka hvenær sem hentar.

Á námskeiðinu er farið í form uppsagna. Hvenær má segja upp og hvenær ekki. Ritun uppsagnar bréfs og afhending ásamt lengd uppsagnarfrest samkvæmt kjarasamningum.

Skráningu lýkur 30. september.

Næst: 01/10/2023

Lestur launaseðla

Vefnámskeið

Námskeiðið er hluti af gildandi námsskrá í rafrænni útgáfu á námsvefnum.

Á námskeiðinu er lögð áhersla á uppbyggingu launaseðla, útreikningu launaliða og helstu deilitölur í launaútreikningum samkvæmt gildandi kjarasamningum og reglum skattsins.

Skráningu lýkur 30. september.

Næst: 01/10/2023

Að takast á við erfiða einstaklinga

Staðnámskeið

Erfiðir einstaklingar kosta mikla orku og tíma. Við ergjum okkur á hegðun þeirra og upplifum okkur hjálparvana því það er erfitt að taka á þeim. 

Í fyrirlestrinum, sem einnig eru umræður verður farið yfir hvernig hægt er að takast á við erfiða einstaklinga og krefjandi samskipti.

Næst: 03/10/2023

Þjóðfélagið og vinnumarkaðurinn

Fjarnámskeið

Námskeiðið er hluti af gildandi námsskrá í styttri útgáfu í fjarkennslu.

Megináhersla er lögð á uppbyggingu vinnumarkaðarins auk skipulags og hlutverka hagsmunasamtaka launafólks og launagreiðenda. Farið er í uppbyggingu stéttarfélaga, kjarasamningagerð og réttindagæslu og því baklandi sem félögin eru félagsmönnum sínum. Lýðræði er skoðað frá mismunandi sjónarhonrum og farið í mikilvægi þess og réttindi og skyldur okkar í lýðræðislegu samfélagi.

Kennsla fer fram í gegnum Zoom í fjarkennslu.

Skráningu lýkur 6. október kl. 16:00.

Næst: 10/10/2023

Vinnuslys; réttindi og skyldur starfsfólks og atvinnurekenda

Fjarnámskeið

Vinnuslys geta haft víðtæk áhrif á fólk og leiða oft á tíðum til tímabundinnar eða langtíma óvinnufærni.

Næst: 12/10/2023

Alþjóðavinnumálastofnunin og þær alþjóðareglur sem stofnunin gerir

Fjarnámskeið

Ísland er aðili að Alþjóðavinnumálastofnuninni, en þar eru samþykktar alþjóðlegar reglur sem varða m.a. réttindi og skyldur á vinnumarkaði, aðbúnað og hollustuhætti. En til að þær samþykktir ILO skuldbindi einstaka aðildarríki að þjóðarrétti þurfa þau að staðfesta samþykktirnar og til að þær öðlist gildi í hverju landi þarf að innleiða þær í viðkomandi landi.

Næst: 19/10/2023

Sjálfsefling-Fjarkennsla

Fjarnámskeið

Námskeiðið er hluti af gildandi námsskrá í styttri útgáfu í fjarkennslu á vefnum.

Á námskeiðinu er farið í helstu þætti í umhverfi okkar sem hefur áhrif á sjálfstraust okkar og hvernig það hefur áhrif á samskipti á milli fólks. Einnig er skoðað hvernig við getum eflt sjálfstraust okkar og eflt í daglegu lífi. 

Kennsla fer fram í gegnum Zoom í fjarkennslu. 

Skráningu lýkur 16. október kl. 12:00. 

Næst: 19/10/2023

Vinnustaðafundir

Vefnámskeið

Námskeiðið er ætlað trúnaðarmönnum stéttarfélaga og er til fræðslu um skipulag og framkvæmd vinnustaðafunda.

Námskeiðið er gjaldfrítt.

Skráning stendur til 31. október 2023.

Næst: 01/11/2023

Vinnueftirlit-vinnuvernd

Vefnámskeið

Námskeiðið er hluti af gildandi námsskrá í rafrænni útgáfu á námsvefnum. Lögð er áhersla á lög um nr. 46 frá 1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Hvaða skyldur leggja þau á atvinnurekendur. Farið er kosningu öryggistrúnaðarmanna, öryggisvarða og öryggisnefnda og hlutverk þeirra á vinnustað. 

Kennsla fer fram rafrænt á námsvef Learncove á vef Félagsmálaskólans og hægt er að taka hvenær sem.

Skráningu lýkur 31. október.

Næst: 01/11/2023

Veikinda-og slysaréttur

Vefnámskeið

Námskeiðið er rafrænt og hægt að taka hvenær sem hentar.

Á námskeiðinu er farið í rétt launafólks til launa í veikinda- og slysatilfellum samkvæmt lögum og gildandi kjarasamningum. Einnig er farið í ávinnslu og töku og ýmis ákvæði er varða annars vegar veikindarétt og hins vegar slysarétt.

Námskeiðið er opið fyrir trúnaðarmenn allra stéttarfélaga og aðra áhugasama og er opið nemendum frá 1. nóvember til kl. 16:00 31. nóvember.

Skráningu lýkur 30. október.

Næst: 01/11/2023

Trúnaðarmaðurinn, starf hans og staða

Vefnámskeið

Námskeiðið er hluti af gildandi námsskrá í styttri rafrænni útgáfu á vefnum.

Á námskeiðinu er lögð áhersla á starfs trúnaðarmannasins samkvæmt gildandi lögum og kjarasamningum. Hvert sé hlutverk hans og starfssvið. Farið er í heimild til kosninga og hvernig hún fer fram.

Kennsla fer fram rafrænt á Learncove námsvefnum og er hægt að taka hvenær sem er.

Námskeiðið er opið frá 1. nóvember kl. 09:00 til 30. nóvember kl. 16:00.

Skráningu lýkur 31. október. 

Næst: 01/11/2023

Streita, álag og vellíðan í starfi

Staðnámskeið

Hagnýt vinnustofa þar sem fjallað er um ýmis verkfæri sem hjálpa okkur að stýra álagi, lækka streitu og auka vellíðan okkar í lífi og starfi.

Námskeiðið er í formi vinnustofu/umræðna og fræðslu.

Næst: 02/11/2023

Vinnueftirlit-vinnuvernd

Fjarnámskeið

Námskeiðið er hluti af gildandi námsskrá í styttri útgáfu í fjarkennslu á vefnum.

Lögð er áhersla á lög um nr. 46 frá 1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Hvaða skyldur leggja þau á atvinnurekendur. Farið er kosningu öryggistrúnaðarmanna, öryggisvarða og öryggisnefnda og hlutverk þeirra á vinnustað.

Kennsla fer fram í gegnum zoom í fjarkennslu. 

Skráningu lýkur 2. nóvember kl. 12:00. 

Næst: 07/11/2023

Gerð kjarasamninga, verkföll og friðarskylda

Fjarnámskeið

Markmið námskeiðsins er þeir félagsmenn stéttarfélaga og starfsmenn sem koma með beinum hætti að gerð og viðræðum um kjarasamninga þekki þær formreglur sem gilda á þessu sviði.  

Næst: 14/11/2023

Samskipti á vinnustað

Fjarnámskeið

Námskeiðið er hluti af gildandi námsskrá í styttri útgáfu í fjarkennslu á vefnum.

Lögð er megináhersla á mikilvægi góðra samskipta á vinnustað. Hvernig megi stuðla að góðum samskiptum og skoðaðir eru algengustu þættir sem valda samskiptaörðugleikum á vinnustað.

Kennsla fer fram í gegnum zoom í fjarkennslu.

Skráningu lýkur 16. nóvember kl. 12:00. 

Næst: 21/11/2023