Námskeið framundan

2F Fagfélögin á Stórhöfða 2. hluti

Á námskeiðin er lögð megináhersla á hvernig stuðla eigi að góðum samskiptum á vinnustað. Skoðuð eru mismunandi form framkomu og áhrif hennar á okkur og aðra. Einnig er rætt um einelti og hvernig bregðast eigi við því. Farið er í starfsemi félagsins, gildandi kjarasamninga og réttindi félagsmanna. 

Næst: 09/02/2023

Hlíf 2. hluti

Á námskeiðin er lögð megináhersla á hvernig stuðla eigi að góðum samskiptum á vinnustað. Skoðuð eru mismunandi form framkomu og áhrif hennar á okkur og aðra. Einnig er rætt um einelti og hvernig bregðast eigi við því. Farið er í starfsemi félagsins, gildandi kjarasamninga og réttindi félagsmanna. 

Næst: 20/02/2023

BSRB 5. hluti

Á námskeiðinu verður meðal farið í hvernig sjálfstraust einstaklinga hefur áhrif á samskipti og leiðir til að efla sjálfstraustið. Einnig verður kynning á Vinnueftirlitinu og mikilvægi vinnuverndar og starfsemi Virk-starfsendurhæfingarsjóðs.

Næst: 27/02/2023

Fundargerðir og fundarritun

Fundargerðir eru mikilvægar heimildir um það sem fram fer á fundum, umræður og þær ákvarðanir sem teknar eru. 

Næst: 02/03/2023

Sjóðir vinnumarkaðarins og afkomutrygging launafólks

Á námskeiðinu er fjallað um sjóði vinnumarkaðarins og afkomutrygging launafólks, þ.e. hvað stendur launafólki til boða við atvinnumissi, fæðingu barna og gjaldþrot vinnuveitanda.

Næst: 07/03/2023

Trúnaðarmaðurinn, starf hans og staða

Farið er í starfsvið trúnaðarmannsins samkvæmt lögum og kjarasamningum, réttindi hans og skyldur.

Námskeiðið er opið fyrir alla trúnaðarmenn stéttarfélaga.


Næst: 09/03/2023

Sameyki 2. hluti

Á námskeiðin er lögð megináhersla á hvernig stuðla eigi að góðum samskiptum á vinnustað. Skoðuð eru mismunandi form framkomu og áhrif hennar á okkur og aðra. Einnig er rætt um einelti og hvernig bregðast eigi við því. Farið er í starfsemi félagsins, gildandi kjarasamninga og réttindi félagsmanna. 

Næst: 15/03/2023

Samskipti á vinnustað (Rafræn fræðsla – nám trúnaðarmanna)

Fjallað er um ýmis atriði sem skipta máli í samskiptum á vinnustað. Farið er í hvað eru samskipti, hvernig þau birtast í samskipum milli fólks og hvað hefur áhrif á samskipti.

Einnig er fjallað um einelti, kynferðislega og kynbundna áreitni og ofbeldi á vinnustöðum og hvernig á að bregðast við slíku.

Námskeiðið er hluti af námi trúnaðarmanna.

Næst: 15/03/2023

Framsýn 4. hluti

Á námskeiðinu er lögð áhersla á lög um vinnurétt og hvernig þau styðja kjarasamninga og hvernig íslenskur vinnumarkaður er uppbyggður. Einnig er farið yfir helstu hagfræðihugtök og hvernig hægt er að nýta þau í kjarasamningagerð. 

Næst: 16/03/2023

Félögin við Eyjafjörð 1. hluti

Á námskeiðinu er farið yfir hvert hlutverk stéttafélaga, sambanda og heildarsamtaka á vinnumarkaði er. Einnig er farið í hvert hlutverk trúnaðarmanns er á vinnustað og hvað hann á að gera og hvað ekki og samskipti á vinnustað, hvað veldur slæmum samskiptum og hvernig megi stuðla að góðum samskiptum. 

Næst: 22/03/2023

Vinnuslys; réttindi og skyldur starfsfólks og atvinnurekenda

Vinnuslys getur haft víðtæk áhrif á fólk og leiða oft á tíðum til tímabundinnar eða langtíma óvinnufærni.

Næst: 22/03/2023

BSRB 2. hluti

Á námskeiðin er lögð megináhersla á hvernig stuðla eigi að góðum samskiptum á vinnustað. Skoðuð eru mismunandi form framkomu og áhrif hennar á okkur og aðra. Einnig er rætt um einelti og hvernig bregðast eigi við því. Farið er í starfsemi félagsins, gildandi kjarasamninga og réttindi félagsmanna. 

Næst: 27/03/2023

Aldan-Samstaða 2. hluti

Farið er í starfsemi félagsins, gildandi kjarasamninga og réttindi félagsmanna. Farið er í grunntölur launa og útreikninga á launaliðum. Farið er í mikilvægi launaseðla og kunnáttu að yfirfara þá. 

Næst: 27/03/2023

Þjóðfélagið og vinnumarkaður (Rafræn fræðsla)

Farið er í helstu hugtök í um þjóðfélag og samfélag. Fjallað um lýðræði í ýmsum myndum og mikilvægi þess að vera virkur þátttakandi og sýna ábyrgð.

Farið í helstu hlutverk stéttarfélaga, uppbyggingu þeirra og skipulag. Fjallað er um uppbyggingu vinnumarkaðarins og hverjir eru samningsaðilar; kjarasamninga og ráðningasamninga og ferli við gerð kjarasamninga.

Skoðaðar eru helstu tölur í tengslum við vinnumarkaðinn, vinnuafl og þróun launa síðustu ár. Framtíðarþróun og mannfjöldaspár.

Námskeiðið er hluti af námi trúnaðarmanna.


Næst: 30/03/2023

„Union busting“ – brot gagnvart stéttarfélögum

„Union busting“ - eða stéttarfélagsbrot er hugtak sem notað yfir margvíslegar aðgerðir vinnuveitanda sem notaðar eru til að trufla starfsemi eða koma í veg fyrir stofnun stéttarfélaga.

Næst: 26/04/2023

Afl 1. hluti

Á námskeiðinu er farið yfir hvert hlutverk stéttafélaga, sambanda og heildarsamtaka á vinnumarkaði er. Einnig er farið í hvert hlutverk trúnaðarmanns er á vinnustað og hvað hann á að gera og hvað ekki og samskipti á vinnustað, hvað veldur slæmum samskiptum og hvernig megi stuðla að góðum samskiptum. 

Næst: 03/05/2023

Félögin við Eyjafjörð 2. hluti

Á námskeiðinu kynnast nemendur starfsemi stéttarfélagsins og réttindum félagsmanna. Einnig læra nemendur á innihald og uppbyggingu kjarasamninga og helstu túlkun þeirra, ásamt lestri launaseðla og launaútreikningum ásamt kynningu á almannatrygginga- og lífeyrissjóðakerfinu.

Næst: 10/05/2023