NÁMSKRÁ

Vinnuréttur

Námslýsing:

Megináhersla er lögð á uppbyggingu og helstu þætti íslenskrar vinnulöggjafar eins og kjara­samninga og lög sem fjalla um réttindi og skyldur á vinnumarkaði. Þá verður farið í ákvæði kjara­samninga og laga sem styrkja kjarasamning með áherslu á ráðningarsamninga, laun og launagreiðslur, orlofsrétt, veikindarétt,  fæðingarorlof, hópuppsagnir, svo eitthvað sé nefnt. Einnig verður fjallað um ákveðnar grundvallarreglur, svo sem réttarvernd trúnaðarmanna, samningsrétt stéttarfélaga, verk­fallsrétt, verkbannsrétt o.fl.

Helstu efnisþættir:

Réttindi og skyldur aðila vinnumarkaðarins, ákvæði kjara­samninga og laga, laun og launagreiðslur, orlofsréttur, veikindaréttur, slysaréttur, fæðingarorlof, verkfallsréttur,  o.fl.

Markmið og hæfniviðmið:

Að nemendur:

  • Þekki meginreglur íslenskrar vinnulöggjafar og skilji helstu ákvæði laga sem varða réttindi og skyldur launafólks og launagreiðenda.
  • Geti miðlað upplýsingum um réttindi og skyldur á vinnumarkaði.
  • Átti sig á hvernig stéttarfélög standa að úrlausn ágreiningsmála.