EINELTI Á VINNUSTAÐ

Áhættuþættir eineltis

Sjaldan er ein ástæða fyrir því að einelti á sér stað heldur tvinnast mismunandi þættir saman. Það er einkum þrennt sem veldur því að einelti fær að þrífast á vinnustöðum.

 • Aðstæður innan fyrirtækis
 • Stjórnunarstíll
 • Samskiptahefð á vinnustað

Aðstæður fyrirtækis

Athugaðu upptalninguna hér að neðan og hvort eitthvað á við vinnustaðinn þinn.

 • Slæm samkeppnisstaða.
 • Hagræðingaraðgerðir – yfirvofandi uppsagnir og tilfærslur í starfi.
 • Samdráttur.
 • Þrýstingur á verklok og árangur.
 • Skortur á skipulagningu vinnunnar eða slæmt vinnuskipulag.
 • Illa útfærðar starfslýsingar.
 • Slæm vinnuskilyrði.
 • Lítil valddreifing – stjórnandi skiptir sér af smáatriðum.

Þessar aðstæður eru góður jarðvegur fyrir einelti.

Stjórnunarstíll

Veltu fyrir þér hvernig starfsfólki er stjórnað af yfirmönnum á vinnustaðnum þínum.

 • Starfsfólk látið afskiptalaust.
 • Starfsfólk býr við ofríki.
 • Of miklar kröfur gerðar til starfsfólks.
 • Samkeppni meðal starfsmanna.
 • Viðurkenningar og umsagnir ekki veittar.
 • Verkefni og ábyrgð ekki skilgreind.
 • Lélegt upplýsingaflæði.

Einelti þrífst vel við svona stjórnun.

Samskiptahefð á vinnustað

Hugleiddu framkomu og samskipti starfsmanna á vinnustaðnum þínum.

 • Ekki tekið á vandamálum og ágreiningi.
 • Baktal líðst.
 • Samskiptavenjur byggja ekki á skilningi og trausti.
 • Starfsfólk látið vinna saman sem augljóslega getur það ekki.
 • Óskrifaðar reglur miðast einungis við fámennan hóp.

Á vinnustað þar sem samskipti eru slæm eru meiri líkur á að fólk sé lagt í einelti en annars.

Áhrif eineltis á fyrirtæki

Er einelti á vinnustaðnum þínum? Farðu yfir eftirfarandi lýsingar og veltu fyrir þér hvort þær eiga við um vinnustaðinn þinn.

Starfsmönnum líður illa á vinnustað þar sem einelti fær að þrífast sem hefur auðvitað áhrif á að:

 • Afköst minnka.
 • Mistök verða fleiri.
 • Upplýsingaflæðið versnar.
 • Samskipti starfsmanna eru stirð.
 • Þjónustuvilji minnkar.
 • Kvörtunum fjölgar mjög líklega.
 • Starfsmannaskipti eru tíðari.
 • Kostnaður við að þjálfa nýtt starfsfólk eykst.
 • Einbeiting starfsmanna er minni.
 • Áhugi og metnaður starfsmanna í vinnunni minnkar.
 • Fjarvistum fjölgar.
 • Einungis er unnið eftir fyrirmælum og lítið frumkvæði.
 • Tími stjórnenda fer í að taka á afleiðingunum og þeir geta ekki einbeitt sér að öðru á meðan.

Eins og sjá má hefur einelti áhrif á velgengni fyrirtækja.

Stjórnendur bera ábyrgð á afkomunni og þess vegna ber þeim að taka á einelti og sjá til þess að það líðist ekki.